Metal India-Style Point Design - Diamante Princess Tiara - Chloe